петък, 1 август 2014 г.

Бедствие в Родопите

Бедствено е положението в Родопите, от рано сутринта екипи на община Родопи обикалят, за да опишат щетите, съобщи кметът Пламен Спасов. Вчера пропадна мостът в село Първенец. Два моста са съборени село Храбрино,  голямата вълна срути огромен участък от подпорната стена.
След поройния дъжд е преляла реката в село Марково.
Общо седем екипа РСПБЗН-Пловдив са били мобилизирани на място. Пожарникари и спасители отстраняваха паднали дървета на пътя за селата Извор и Дедево и към хижа "Равнища", както и по отводняване на избени помещения в Куклен и селата Белащица и Брани поле.
Градушка като яйце удари Куклен, улиците на Брани поле, Брестник, Белащица, Марково, са изровени от придошлите води.

Художник прерисува детските си рисунки

Холандският художник Телмо Пиепер пресъздаде с помощта на Фотошоп детските си рисунки.

На тази дата: 1.8.1885г. е отпечатана първата българска банкнота

1.8.1885 г. в Санкт Петербург е отпечатана първата българска банкнота с номинал 20 лева.
Днес тази банкнота се съхранява в Историческия музей Габрово.

В първите години след Освобождението в обращение на територията на България се намират главно сребърни монети, голяма част от които са физически обезценени.

Левът е приет за българска парична единица малко след Освобождението на страната, когато на 4 юни 1880 г. е приет Закон за правото на резание монети в Княжеството, а на следващата година са отсечени и първите монети.

Приетият през 1880 г. Закон за правото на резание монети в Княжеството предвижда фискалното счетоводство да се води в левове, определя количеството злато, сребро или мед в различните монети и ограничава общото парично предлагане до 15 млн. лева. Левът има стойност, равна на тази на френския франк. Допуска се използването на монети, както на Латинския валутен съюз, така и на други страни, които държавата приема по утвърдени от Министерството на финансите курсове.

В годините непосредствено след Освобождението в българската парична политика цари тотален хаос. В обращение са всевъзможни монети като наполеони, лири, златни и сребърни монети от по-далечни и екзотични страни - като тунизийски, ирански или индийски, излезли от обращение дори в собствените си страни.

В края на 1884 г. парламентът дава възможност да бъдат емитирани сребърни монети за още 10 млн. лева, като за тази цел са претопени голямо количество рубли в монети, събрани от държавата като данъци. През следващите две години правителството и Българската народна банка (БНБ) успяват окончателно да изтеглят от обращение руските сребърни монети.

БНБ започва да емитира банкноти през 1885 г. Първата емисия е сравнително малка (213 000 лева) и е зле приета от хората. Причина за това е както недоверието в новите хартиени пари, така и златното покритие на банкнотите.

Първата българска банкнота носи номер 000001. Номиналът й е 20 лева, размерите - 150 на 97 мм, а върху нея има воден знак на БНБ. Лицето на банкнотата представлява кафяво каре върху светла охра, а в левия ъгъл е изобразен държавният герб.

Малко известен факт е, че в текста на банкнотата са оставени две руски думи. 


Вицове, август 2014г.

СмЕх

Срещат се двама цигани.
- Как е?
- Зле е.
- Защо зле?
- Жена ми спи с лорд Балтимор.
- Да, не е добре.
- Вярно, че и аз спя с неговата жена.
- Това е добре.
- Не е добре. Има две деца от мен.
- Това е зле.
- Но и от лорда жена ми има две деца.
- Тогава сте квит!
- Къв квит бе?! Аз му правя лордове, а той на мен цигани...
***

"Навсякъде по света на петрола падат цените, у България - растат! Сигурно поскъпва материала, с който го разреждат..."
***

Македонските четници към войводата:
-Войводо, враговете са много. Ке се биеме или ке се предаваме?
-Македонски четник се не предава!!! Ке бегаме!
***

Запознали се на морето момче и момиче. Първата вечер, той я погалил по ръката, втората по рамото.
На третата тя му казала: - Ти какво си мислиш, че съм дошла тук за няколко месеца ли?
***

Мечо Пух и Прасчо си вървят в гората и гледат две буренца с мед.
- Прасчо, сега ще ги ядем, обаче нямаме лъжици - що не идеш и не вземеш от вкъщи, а аз ще пазя меда?
- Добре - съгласил се Прасчо и тръгнал. Връща се след време Прасчо и гледа - Мечо Пух лежи на земята, и около него се въргалят празните буренца.
- Ама Мечо Пух, ти си изял всичкия мед - разплакан казал Прасчо.
- Млъквай бе, свиня! Не виждаш ли, че ми е лошо!
***
Всяка сутрин нови вицове

четвъртък, 31 юли 2014 г.

Има решение за договор с "Уестингхаус", но ще го подписва следващото правителство

На заседанието си на 30 юли 2014 г. Министерският съвет прие решение, с което одобрява доклада на министъра на икономиката и енергетиката във връзка със сключване на Акционерно споразумение между "АЕЦ Козлодуй - Нови мощности" ЕАД, "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и "Уестингхаус Електрик Къмпани" ЛЛС. Това съобщи пресслужбата на Министерския съвет днес, във връзка с публикации и коментари в медиите по проекта за 7-ми блок на АЕЦ "Козлодуй".
Акционерното споразумение влиза в сила след одобряване окончателно от следващото правителство, в т.ч. на Споразумението за финансов модел и на Договора за проектиране, инженеринг, доставка и строителство, по съответния надлежен ред. Подготовката на последните два документа все още не е стартирала, се отбелязва в съобщението на пресслужбата.

В последните си дни правителството работи активно по заробващи България енергийни проекти, каза на пресконференция по-рано днес Борислав Сандов, съпредседател пратя "Зелените". Той уточни, че сред тях е новият блок на АЕЦ "Козлодуй"

Костов беше прав!

Болезнено вярно изказване на Иван Костов в края на миналия парламент.
ВИДЕО

Квесторите оцениха КТБ! Вижте резултатите

В изпълнение на изискването на чл. 121 от Закона за кредитните институции (ЗКИ)
квесторите на Корпоративна търговска банка АД (КТБ) представиха Доклад за текущото състояние на банката. С доклада е представен неодитираният финансов отчет на банката към 30.06.2014 г., съобщиха от БНБ.
Активите на банката са 6 896.2 млн. лева, което e със 741.4 млн. лева по-малко от сумата към 31.05.2014 г. Високо ликвидните активи са 144.3 млн. лева, като намалението спрямо края на предходния месец е 671.9 млн. лева. Портфейлът от ценни книжа е в размер на 776.9 млн. лева, а кредитният портфейл е в размер на 5265.6 млн. лева.

Депозитите от граждани и предприятия към 30.06.2014 г. са 5620.4 млн. лева, като намалението спрямо края на май е 630.7 млн. лева. Финансовият резултат на банката към 30.06.2014 г. е загуба в размер на 65.3 млн. лв. и се дължи изцяло на начислените през месеца разходи за обезценки на кредитния портфейл.

Същевременно квесторите отбелязват, че тези разходи за обезценки са определени по съществуващите в КТБ АД процедури за прилагане на вътрешните правила на банката, които не осигуряват пълно съответствие с изискванията на Международните стандарти за финансова отчетност (МСФО).

На основата на неодитираните отчети общата капиталова адекватност на банката към 30.06.2014 г. е 10.54 на сто, а адекватността на капитала от първи ред – 7.86 на сто.

В доклада за текущото състояние на банката подробно са изброени действията на квесторите в изпълнение на определените им със закона задължения. Предприети са всички действия по текущото управление и контрол върху дейността на банката в условия на специален надзор. Осигурено е изпълнението на решенията на УС на Българска народна банка (БНБ) както по отношение на наложените ограничения върху дейността на банката, така и за намаляването на лихвите по депозити и сметки до средните пазарни нива. Осигурено е също така и
спазването на задълженията към регулаторните органи.

Квесторите незабавно са предприели мерки за сигурност, сред които смяна на дружеството, осъществяващо физическа и техническа охрана към момента на налагане на надзора, с друго дружество. Извършено е предаване и приемане на охраната на всички финансови центрове и офиси, както и всички други обекти на КТБ АД в цялата страна. Изготвени са охранителни обследвания и са утвърдени планове за охрана на обектите и пропускателния режим. Извършени са промени в пропускателния режим на помещенията, като е преустановен достъпът на бившите членове на УС и НС на банката, както и на свързани с тях лица и др.
Едновременно с това са предприети и адекватни действия за защита на интересите на банката както във взаимоотношенията с длъжниците, така и по отношение на кредиторите. Проведени са множество срещи с редица длъжници и кредитори за уточняване на взаимоотношенията в условията на надзорни ограничения върху дейността на банката.
В допълнение на регулярните задължения квесторите успешно са организирали заделянето на значителен човешки и материален ресурс за осигуряване на работата както на външните одитори, така и на правоохранителните органи.

Квесторите поставят като основен въпроса за необходимостта от определяне на надеждна оценка на кредитния и инвестиционния портфейли на банката, която да отговаря на текущото състояние на кредитополучателите и емитентите и да съответства на МСФО.

Вземайки предвид посоченото по-горе и в съответствие с действащите законови процедури по специалния надзор, предвиден в ЗКИ, Управителният съвет на Българската народна банка днес прие следните решения:

1. Приема Доклада за текущото състояние на „Корпоративна търговска банка“ АД, представен от квесторите в изпълнение на чл. 121 от ЗКИ.
2. На основание чл. 107, ал. 3 от ЗКИ издава следните задължителни предписания на квесторите на „Корпоративна търговска банка” АД:
2.1.        Да създадат специален екип, който в срок до 15.09.2014 г. да организира подготовката на кредитните досиета за целите на одиторската оценка и да подпомага квесторите в управлението на взаимоотношенията с кредитополучателите, включително и за предприемане на необходимите действия спрямо длъжници, които не осигуряват редовно обслужване на своите задължения към банката;
2.2.        Да сключат договор за правна помощ по прегледа на обезпеченията като част от процеса на окомплектоване и подготовка на кредитните досиета;
2.3.        Да сключат допълнителни договори с одиторските фирми „Ърнст и Янг Одит“ ООД, „Делойт одит“ ООД и „Афа“ ООД за цялостна оценка на активите на банката, която да бъде осъществена в срок до 20.10.2014 г. на основата на резултатите по т. 2.1 и т. 2.2.
2.4.        Да предложат на БНБ проект на покана към акционерите за заявяване на интерес и деклариране на възможност за осигуряване едновременно на капитал и ликвидна подкрепа за КТБ АД.
2.5.        До 20.08.2014 г. да извършат промени във вътрешните правила и процедури за определяне на обезценките по кредитни експозиции с цел обезценките на експозиции със съществени нарушения в обслужването да се определят на индивидуална основа, с което да се постигне пълно съответствие с МСФО.
Квесторите да представят в БНБ информация за хода на изпълнение на направените препоръки в срок до 05.09.2014 г.
3. Възлага на изпълняващия длъжността подуправител, ръководещ управление „Банков надзор“, до 10.09.2014 г. и в съответствие с описаните по-горе дейности на квесторите да внесе в УС на БНБ предложение за необходимото удължаване на срока на специалния надзор на КТБ АД.

Поради големия обществен интерес докладът на квесторите за текущото състояние на „Корпоративна търговска банка“ АД – без информацията, която може да представлява банкова и/или професионална тайна – е публикуван тук:http://www.bnb.bg/bnbweb/groups/public/documents/bnb_pressrelease/pr_20140731_a1_bg.pdf

На днешното заседание на УС на БНБ управителят информира за изпратеното на 25.07.2014 г. писмо до председателя на Европейския банков орган (ЕБО) с покана към ЕБО да извърши независим преглед на качеството, капацитета, практиките и процедурите на управление „Банков надзор“ в БНБ.

Първият футболен отбор в Тибет, Лхаса Юнайтед 1936 г.

Как изглежда WiFi?

Проект Digital Ethereal  използва приложение за откриване на качеството на безжични
сигнали, за да се опита да визуализира WiFi сигналите около нас.

Парламентът не се събра за предпоследен път

Както се очакваше след вчерашния анонс на ГЕРБ, че напускат парламента, днешното
заседание на Народното събрание се провали.

Сутринта в зала се регистрираха 95-има депутати и председателят Михаил Миков насрочи следващото заседание за утре.

Макар че се зарекоха да напуснат парламента, днес депутатите на ГЕРБ бяха в сградата, но не уважиха пленарна зала.

Вчера лидерът им Бойко Борисов се отметна от намеренията си да актуализира бюджета заедно с ДПС. Мотивът на бившия премиер бе, че не желае да спрягат партията му за партньор на Лютви Местан.

Ако ГЕРБ удържат обещанието си, кворум няма да има и в понеделник, когато парламентът трябва да гласува на второ четене актуализацията на държавния бюджет и тази на НЗОК.